Sweden Norway Finland Europe

 

Vetenskapliga rapporter

pdf rapporter om magnetterapiHär finner du material som refererar vetenskapliga studier kring magnetterapi

Vi ser gärna att du själv lär dig mer om magnetterapi och undersöker vad som skrivs om magnetterapi på Internet. Undersök gärna och se utifall om magnetterapi är något för dig. 

Du kan också läsa mer om vad kunderna säger>>>

Fler studier

I en svensk studie på människor (Nilsson,  2008) behandlades patienter med myrkrypningar och restless-leg-syndrome med pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) med styrka på 17-25 µT och en frekvens på 800Hz. Detta applicerades
genom en apparat (ACTERA 1000) med dubbla spolar som applicerades på vardera sida av benet. Patienterna fick ange smärtnivå på en VAS-skala (visuell analog skala) innan behandlingsperiodens början och efter behandlingsperioden där patienterna behandlades 3ggr/vecka i 6 veckor. Man såg en förbättring med 50% hos patienterna efter behandlingsperioden i den behandlade gruppen såväl som i placebogruppen. 
 
I en annan studie på Sveriges Lanbruksuniversitet på hästar registrerades en markant blodcirkulationsökning på 45% efter bara 55minuter   läs studie>>> (SLU PILOTSTUDIE -06/-08: på häst. Leg.vet. Anna Edner)